Certyfikat REDcert dla Tomar Sp. z o.o.

23.06.2015 firma TOMAR Sp. z o.o. otrzymała certyfikację produkcji biomasy według systemu REDcert. Ma ona na celu potwierdzenie osiągnięcia całkowitej zgodności z wymogami Dyrektywy 2009/28/EC.

Dyrektywa Unii Europejskiej 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Renewable Energy Directive - RED) w jasny sposób ustala kryteria zrównoważenia produkcji biopaliw i ciekłej biomasy. Zgodnie z obowiązującym prawem, każda organizacja związana z branżą energii odnawialnej musi posiadać certyfikat wydany przez wyznaczoną jednostkę certyfikacyjną.

Oferowana przez DEKRA certyfikacja produkcji biomasy i biopaliw ma na celu potwierdzenie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju.