Laboratorium zbożowe Lagro.

Oferujemy szeroki zakres badań laboratoryjnych.

Wykonujemy wstępne i szczegółowe oceny przydatności ziarna do skupu.
Wstępna kontrola ziarna umożliwia ocenę jakości i zdrowotności ziarna, co umożliwia podjęcie decyzji co do dalszego postępowania z partią. Analiza wstępna obejmuje sprawdzenie ogólnego stanu partii, sprawdzenie zapachu, orientacyjne określenie wilgotności, czystości, obecności szkodników oraz innych wad dyskwalifikujących przydatność ziarna do przetwórstwa.

Wykonujemy oznaczenia:

  • gęstości ziarna,
  • wilgotności zbóż i rzepaku,
  • wskaźnika sedymentacyjnego - Test Zeleny"ego,
  • zawartości glutenu,
  • zawartości białka (SM),
  • zawartości szkodników,
  • ergosterol SM,
  • oleju,
  • skrobi (SM),

Powyższe oznaczenia przyczyniają się do prawidłowego zakwalifikowania ziarna dostarczanych próbek do skupu lub przetwórstwa.

Dysponujemy nowoczesną aparaturę do oceny parametrów technologicznych zboża.
Stosowane metody badawcze dostosowane są do wymogów norm branżowych oraz posiadają certyfikaty zgodności z normami.

Uwaga!!! Wyniki analizy jakościowej dotyczą wskazanej próby i nie odnoszą się do dostawy cało pojazdowej.

Zapraszamy do współpracy !