Wielkoobszarowe rolnictwo, oparte na monokulturach uprawnych, stwarza doskonałe warunki do rozwoju i bytowania chwastów, grzybów chorobotwórczych oraz szkodników upraw, które znacząco obniżają ilość i jakość plonu. Z tego powodu współczesne rolnictwo wymaga od plantatorów, że będą stosować środki ochrony roślin. Uzyskanie wysokiego plonu doskonałej jakości jest priorytetem produkcji rolnej. Ochrona chemiczna odgrywa tu kluczową rolę. Niezbędne są herbicydy, insektycydy oraz fungicydy wysokiej jakości. Firma Lagro jest dystrybutorem środków ochrony roślin największych światowych koncernów. Jako uzupełnienie oferty proponujemy fachowe doradztwo w zakresie zrównoważonego i rozsądnego stosowania środków ochrony roślin.